Diclaimer

Op het gebruik van deze website www.citycentrehoteldenbosch.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden, cookie- en privacy statement en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
City Centre Hotel Den Bosch, voorts te noemen “City Centre Hotel”, streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en City Centre Hotel conform AVG handelt, staat City Centre Hotel niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie die door derden aangeleverd is. De informatie op de website is van algemene aard.

City Centre Hotel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik/kopiëren van de informatie van de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen City Centre Hotel en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
City Centre Hotel garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet altijd kan worden gegarandeerd. Indien u er zeker van wilt zijn of een email ontvangen is dan is telefonisch contact en bevestiging een must. Echter, over het algemeen komt meer dan 95% van de emails tijdig en goed aan. Indien u een bevestigingsmail ontvangen heeft dan kunt u er vanuit gaan dat deze wel aangekomen is en behandeld wordt. City Centre Hotel handelt conform AVG, maar kan de veiligheid van het e-mailverkeer niet volledig garanderen door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat City Centre Hotel nalatig is geweest kan City Centre Hotel niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door informatie die via email dan wel via de website aan haar verstuurd is. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met City Centre Hotel te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. City Centre Hotel heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

City Centre Hotel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van City Centre Hotel zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat City Centre Hotel daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.